OSOBNÝ BANKROT
ODDLŽENIE

Pomáhame fyzickým osobám s osobným bankrotom a exekúciami

odborník na oddlženie: JUDr. Milan Ficek, advokát

 

Oddlženie - užitočné odkazy

Užitočné odkazy v súvislosti s oddlžením:


Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oficiálna stránka Ministerstva spravodlivosti a zonam právnych predpisov SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oficiálna stránka Ministerstva vnútra SR.

Ústavný súd Slovenskej republiky
Oficiálna stránka Ústavného súdu SR.

Živnostenský register
Zoznam živnostníkov zapísaných v Živnostenskom registri.

Obchodný register
Obchodné spoločnosti.

Európsky súd pre ľudské práva
Oficiálna stránka Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu.

Zbierka zákonov
Právne predpisy v Slovenskej republike.

Katastrálny portál
Nnehnuteľnosti v Slovenskej republike

Exekútorská komora Slovenskej republiky
Zoznam exekútorov v Slovenskej republike.

Notárska komora Slovenskej republiky
Zoznam notárov v Slovenskej republike.

Právny informačný portál v ČR
Na tejto stránke sa nachádza zoznam právnych predpisov Českej republiky.


Osobný bankrot - oddlženie, Copyright (2012-2017)