OSOBNÝ BANKROT
ODDLŽENIE

Pomáhame fyzickým osobám s osobným bankrotom a exekúciami

odborník na oddlženie: JUDr. Milan Ficek, advokát

 

Exekúcia predajom podniku


Na exekúciu predajom podniku alebo jeho časti sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona o exekúcii predajom hnuteľných vecí a nehnuteľností a ustanovenia o predaji podniku na základe zmluvy.

Prejsť na:
  • Exekúcia zadržaním vodičského preukazu
  • Exekúcia predajom hnuteľných vecí
  • Exekúcia predajom nehnuteľnosti  • Osobný bankrot - oddlženie, Copyright (2012-2017)