OSOBNÝ BANKROT
ODDLŽENIE

Pomáhame fyzickým osobám s osobným bankrotom a exekúciami

odborník na oddlženie: JUDr. Milan Ficek, advokát

 

Ako sa zbaviť dlhov

Odpoveď na otázku, ako sa zbaviť dlhov nebýva vždy jednoduchá. Len veľmi zriedkavo veriteľ upustí od vymáhania pohľadávky. Ak sa chcete zbaviť dlhov, je potrebné, aby ste zvážili, ktorá cesta bude pre Vás najvýhodnejšia. Existuje niekoľko spôsobov, ako sa zbaviť dlhov. Požičky sa musí dlžník naučiť splácať tak, aby to bolo pre neho čo najvýhodnejšie. Nie každé posielanie peňazí na účet veriteľa znižuje Váš dlh rovnako.

Do zložitej situácie sa dlžník dostáva vtedy, ak sa jeho pôžičky navýšia do takej miery, že už len pokrýva starú pôžičku novou. Dostane sa teda do kolotoča pôžičiek a dlhov. Vhodne zvolený plán oddlženia dlžníkovi pomôže sa čo najrýchlejšie zbaviť dlhov. Najhorším spôsobom, ako sa zbavovať dlhov, je dohodnutie si úveru od nebankovej spoločnosti na splatenie iného dlhu. Pôžičky alebo úvery od nebankových subjektov sú často nevýhodne vzhľadom na vysoký zmluvný úrok. Najčastejšie to dopadne tak, že dlžník spláca úver úverom a stále viac sa zadlžuje, preto je lepšie sa takémuto druhu oddlžovania vyhnúť.

Pokiaľ dlžník spláca svoj dlh v splátkach, mal by mať finančné prostriedky v zálohe minimálne na tri mesiace. Prvým krokom ako sa zbaviť dlhov je teda vytvorenie si zálohy do budúcnosti. Záloha je potrebná pre nepredvídané okolnosti, ktoré prichádzajú často nečakane. Nie každý dlžník je však schopný si vytvoriť zálohu do budúcnosti.

Pokiaľ dlžník rozmýšľa o úplnom oddlžení, je výhodné nepožičiavať si ďalšie pôžičky, ale urobiť všetko pre to, aby uhradil svoje súčasné dlhy. Ďalším krokom je vytvorenie si plánu ako sa zbaviť dlhov, ktorý musí byť zvolený správne. Zbaviť sa dlhov je možné iba s plánom, ktorý funguje od začiatku. Pokiaľ splácate svoj dlh veriteľovi a už ste sa dostali do omeškania je veľmi dôležité, keď budete posielať peniaze veriteľovi, aby ste do poznámky pri prevode alebo vklade uviedli, že splácate istinu a to jednoduchou poznámkou "splátka istiny". Často sú zmluvy o pôžičke (úvere) formulované tak, že v prípade omeškania dlžníka, sa úhrada dlžníka najskôr započítava na úroky a zmluvné pokuty až potom na istinu. Pokiaľ by ste do poznámky pri úhrade dlhu neuviedli nič, dlh sa Vám bude stále navyšovať, pretože istina sa neznižuje a rastú iba úroky z omeškania.

Cieľom zbavenia sa dlhov je, aby dlžníkovi bolo umožnené postupné splácanie dlhu formou splátok. Výška splátok by mala byť taká, aby dlžník splátky zvládal splácať. Veľa dlžníkov má dlh často u viac ako 3 veriteľov naraz. Úroky bývajú obyčajne nevýhodné a vysoké (najmä ak si dlžník požičal od nebankovej spoločnosti).

Základným kľúčom ako sa zbaviť dlhov je spojiť všetky dlhy do jedného s výhodným úrokom. Obyčajne najvýhodnejší úrok je v prípade hypotekárnych úverov (ktorý sa pohybuje vo výške 4-5 % ročne).

Dlh si je možné rozložiť aj na viac rokov, čím sa zníži celková výška splátky. Týmto spôsobom sa Vám výrazne znížia mesačné splátky a dlžník bude schopný dlh splácať. Pri správnom optimalizovaní dlhov do jedného, dokonca nemusíte dlh preplatiť, hoci by ste ho splácali aj vyšší počet rokov.

Pokiaľ svoje dlhy dlžníci neriešia, dlhy môžu veritelia vymáhať súdnou a exekučnou cestou. Potom to už je len krok k tomu, aby dlžník prišiel o strechu nad hlavou.
S veriteľom je najlepšie sa dohodnúť. Nie vždy je to však možné a veriteľ nielenže nepočúva žiadosti dlžníka o splátkový kalendár ale ani nemieni s dlžníkom komunikovať. Preto je potrebné sa uvedeného dlhu zbaviť a prenechať oddlženie na odborníkov.

Veriteľovi je potrebné ukázať, že na jeho dlh ste nezabudli a chcete dlh splácať.

Často sa stáva, že dlžník vlastní nehnuteľnosť (byt, dom) a má pôžičky vyššie ako je tretina hodnoty nehnuteľnosti. Dlhy sa postupne zvyšujú, svoje stará pôžičky uhrádza novými a dlh sa zvyšuje. Toto je cesta, ako príde dlžník o svoju nehnuteľnosť. Nebankové spoločnosti alebo banka pristúpi k predaju (dražbe) nehnuteľnosti. Dom alebo byt dlžníka sa následne predá za 50-60 % hodnoty nehnuteľnosti a dlžníkovi aj tak zostanú dlhy, pretože z predaja nehnuteľnosti sa nedokázali uspokojiť všetci veritelia. Dlžník zostáva teda stále v kolotoči dlhov.

V tomto prípade musí dlžník uvažovať nad predajom nehnuteľnosti. Pokiaľ je na nehnuteľnosti zriadených niekoľko exekučných záložných práv, nehnuteľnosť nie je možné len tak jednoducho predať. Najskôr je potrebné uhradiť všetky exekúcie, ktoré bránia predaju.

Osobný bankrot - oddlženie, Copyright (2012-2017)